Cấu tạo của gối cầu cao su bản thép là gì?

Sản phẩm này được tạo nên từ những lớp cao su có độ dày khoảng 5mm và những tấm bản thép có độ dày khoảng 2mm. Chất liệu thép sử dụng thường là thép cacbon hoặc tương đương, được bố trí xen kẽ với nhau và gắn chặt vào nhau. Trong khi đó, loại cao su được sử dụng là cao su thiên nhiên hoặc cao su tổng hợp tùy từng trường hợp.

Nhìn chung, gối cầu có kết cấu chặt chẽ, thường được bố trí ở vị trí giữa dầm cầu và mô cấu mang khả năng nâng đỡ dầm thép hoặc dầm bê tông cho cây cầu.